SE ครบรอบ 30 ปี ประกาศยกระดับธุรกิจ สู่การเป็น “Solutions Excellence” แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม

Posted by

SE ครบรอบ 30 ปี กางโรดแมพ ยกระดับธุรกิจ Solutions Excellence พัฒนากลยุทธ์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรตามแนวคิด ESG ก้าวสู่ New Era ปั้น S-Curves ใหม่ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

SE ก่อตั้งในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 3.0 ช่วงที่คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาท โปรแกรมต่างๆ เริ่มควบคุมระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจต่อมาในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0 การเชื่อมต่อข้อมูลแบบ IOT ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับเรื่อง BigData รวมถึง Ai มีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดแรงงานคน จนปัจจุบันช่วงอุตสาหกรรมยุค 5.0 โรงงานขานรับความท้าทาย ดำเนินงานภายใต้แนวคิด ESG แข่งกันสร้างความได้เปรียบทางการตลาด ด้วยการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าด้วยจากข้อมูลที่มี

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในฐานะผู้จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการโซลูชั่นครบวงจร SE มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้สอดรับกับเทรนด์ของภาคอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงดำเนินงานตามหลักแนวคิด ESG เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทตั้งเป้าหมาย 3-5 ปี ในการเป็น SE Solutions Excellence ตอบโจทย์ลูกค้าเดิม ด้วยการเพิ่มแบรนด์สินค้าและให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“การปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว” เป็นจุดแข็งของ SE ที่ทำให้บริษัทเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งบริษัทให้ความสำคัญด้านการบริการและจัดหาสินค้าที่ดีและรวดเร็ว,พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะอื่นๆ แก่พนักงานอยู่เสมอ,ปลูกฝังการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจและซื่อสัตย์ รวมถึงสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพิ่มความแข็งแกร่ง” นางสาวอรสา กล่าว

นายเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทยกระดับงานบริการ (Services Solutions) อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถการแข่งขัน ส่งเสริมให้ลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมีโอกาสทำกำไรได้สูงขึ้น พร้อมมุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ รวมถึงมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการกลุ่มผู้ประกอบการโรงงาน

สำหรับกลุ่มสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utility & Power) ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ในปีนี้ เพื่อให้บริการด้านพลังงานทดแทน การบำบัดน้ำเสียให้นำกลับมาใช้ใหม่ การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ในช่วงที่ปรับตัวเพื่อขานรับนโยบายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ถือเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการ และเป็นโอกาสในการต่อยอดบริการให้ฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่

ปัจจุบันบริษัทเริ่มดำเนินการจำหน่ายและติดตั้งระบบ Solar Rooftop ให้โรงงานอุตสาหกรรม และมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม โดยบริษัทตั้งเป้าหมายติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาโรงงานให้ได้กำลังการผลิตไฟฟ้า 5 MWp ในปีนี้

นอกจากนี้ บริษัทวางแผนจับมือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการเติบโต เน้นการทำ Merger and Acquisition (M&A), Joint Venture (JV) และหาโอกาสใหม่ๆ ทางด้านความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ปัจจุบัน SE มีบริษัทร่วมทุนและบริษัทในเครือ 3 บริษัท ได้แก่

บริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด วางแผนลงทุนเกี่ยวกับ Start up, Internet of Things, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด วางแผนขยายตลาดการจัดจำหน่าย และให้บริการติดตั้ง ท่อ วาล์ว หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษและเป็นตัวแทนจําหน่ายรายเดียวในประเทศไทย และบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ UBA ซึ่งปีนี้คาดว่าจะเติบโตขึ้นจากการประมูลงานเพิ่มของทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ส่งผลให้ SE รับรู้กำไรเพิ่ม รวมถึงมีโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเช่นกัน

การดำเนินงานตลอด 30 ปี ที่ผ่านมา SE ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พัฒนาจากธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมแบบเดิมให้เป็นระบบดิจิทัลมากขึ้น โดยใช้ระบบ Sale System ปรับให้เหมาะสมกับการทำงานของบริษัท และมีการรวบรวม Data ลูกค้า การอนุมัติเอกสารด้วยระบบออนไลน์ งานจัดการสินค้าคงคลัง งานขนส่ง งานซ่อมบำรุง ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมที่สามารถวัดผลประกอบการได้แบบเรียลไทม์ เข้าสู่ S-Curves ใหม่ และสามารถเติบโตบนพื้นฐานที่ยั่งยืน ปัจจุบัน SE ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและคู่ค้ากว่า 4,600 ราย และมีผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายกว่า 50 แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก

“การนำเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในธุรกิจ พร้อมกับการวางแผนที่ดี รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเป็นผู้นำในตลาด ด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างครอบคลุม จะสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคนในองค์กรรวมถึงหาโอกาสสร้างรายได้ทางธุรกิจและนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานปัจจุบัน” นายเกริก กล่าว

อนึ่ง บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ กระบวนการผลิตและระบบท่อ 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ 6. กลุ่มสาธารณูปโภคและพลังงาน

อีกทั้งเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจร ที่ตอบสนองความต้องการเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตและบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผล วัดผลให้แม่นยำเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสำเร็จ