เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น เปิดตัวบริการใหม่ สอบเทียบเครื่องวัดความเร็วลม Anemometer

Posted by

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ผู้นำด้านการนำเข้า และให้บริการด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เปิดตัวบริการใหม่ สอบเทียบเครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานเครื่องวัดความเร็วลมในกระบวนการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพ

นายโสภณ นานาสมบัติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลอยู่เสมอ โดยบริการสอบเทียบเครื่องวัดความเร็วลมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งอุโมงค์ลมที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด และวิเคราะห์ความเร็วลม โดยใช้หลักการสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 24, EURAMET Calibration Guide No. 25 และ IEC61400-12-1Annex F ที่ถือเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับตามหลักสากล”

เครื่องมือวัดความเร็วลมที่รับสอบเที่ยบได้แก่ Pitot Static Tube, Hot Wire (Thermal Anemometers), Vane Probe และ Cup Anemometer  โดยบริการนี้จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เครื่องมือวัดความเร็วลมที่นำไปใช้งานมีผลการวัดที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการวัดความเร็วลมเพื่อนำไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบควบคุมกระบวนการผลิต ระบบความปลอดภัย และงานวิจัย

“การเปิดตัวบริการสอบเทียบเครื่องวัดความเร็วลมในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการเป็นผู้นำด้านเครื่องมือวัดและการให้บริการด้านเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพสูง โดยเรามั่นใจว่าบริการนี้จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ” นายโสภณ กล่าวเพิ่มเติม

นอกจากบริการสอบเทียบเครื่องวัดความเร็วลมแล้ว บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น ยังมีบริการด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ครบวงจรจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ กล้องถ่ายภาพความร้อน และเครื่องวัดความเร็วลม testo (ประเทศเยอรมนี), เครื่องตรวจวัดก๊าซ VOCs แบบพกพา Gasmet (ประเทศฟินแลนด์), กล้องอินฟาเรดตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ Opgal (ประเทศอิสราเอล), เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพทั้งแบบพกพา Geotech (ประเทศอังกฤษ), เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ ของเหลวและก๊าซ Flexim (ประเทศเยอรมนี), และ เครื่องมือตรวจวัดสำหรับระบบอากาศอัด Cs Instruments (ประเทศเยอรมนี) รวมไปถึงการให้บริการเช่าเครื่องมือวัด บริการหลังการขาย งานซ่อม และการสอบเทียบ โดยมีการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล และได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025

สำหรับผู้ที่สนใจบริการสอบเทียบเครื่องวัดความเร็วลม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด โทร. 02-779-8888 หรือเว็บไซต์ www.entech.co.th