“กวิน กาญจนพาสน์” คว้ารางวัลเกียรติยศ “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023” สุดยอดผู้บริหารผลงานโดดเด่นแห่งปี

Posted by

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023” ประเภท ขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จในการบริหารงาน และถือเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดดเด่นยอดเยี่ยมในแต่ละอุตสาหกรรม และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยรางวัลนี้เกิดจากความร่วมมือของนิตยสาร Business+ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกวิน กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3M ( Move, Mix, Match) ถือเป็นหัวใจสำคัญของ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่ง และมั่นคงในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่สูงขึ้นเพื่อการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้ดีที่สุด พร้อมกับการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทพันธมิตร เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง และเรายังคงมุ่งหน้าพัฒนา ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเสมอ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

นอกจากนี้ เรายังดำเนินงานภายใต้การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล โดย บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการประกาศให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน (2018 – 2022) และได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของโลก 3 ปีซ้อน ในกลุ่มการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO นับเป็นบริษัทระบบขนส่งทางรางแห่งแรกของโลกที่เป็นกลางทางคาร์บอน ที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือ Carbon Neutral ซึ่งรางวัลเหล่านี้เป็นทั้งความสำเร็จ และความภาคภูมิใจขององค์กร และเป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์